İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"KANTİN İHALE İLANI" (DUYURU)                                

 

A)  Aşağıda yer Alan Celal Yardımcı İlkokulu Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayılı genelgesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

   1.CELAL YARDIMCI İLKOKULU

                                         

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Ataşehir T.C. Ziraat Bankası Küçükbakkalköy Şubesi 50744361-5016 nolu hesaba ihale doküman bedeli 100,00 (yüz) TL yatırarak, alacağı dekont ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuracaklardır.)

 

C) Celal Yardımcı lkokulunun kantin ihalesi  09 EYLÜL 2014 SALI günü saat 14:30’ da Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

                                    İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ

 

09/09/2014 Salı günü ihalesi yapılacak olan okulun

 

Okulun Adı                                                                                                                        İhale Saati

1.CELAL  YARDIMCI  İLKOKULU                                                                                14:30       

 

 

D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                    

Okulun Adı                                          Yaklaşık Maliyet (9 aylık)           Geçici Teminat Miktarı(TL)

Celal Yardımcı İlkokulu               6.750,00 (Altıbin yediyüz elli)TL          2.250.00 TL

 

 

E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis değeri (00.00) TL olarak tespit edilmiştir.

 

F) 09/09/2014 Salı günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

Öğrenci Sayısı

OKUL ADRESİ

Celal Yardımcı İlkokulu

 

         1150

Kayışdağı Mahellesi Kayışdağı Caddesi  No:233/40 Ataşehir/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

G) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..

1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)

2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

3. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

4. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont             

5. Geçici teminatın Ataşehir Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu (veya dekont)

6. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)

7. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

8. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)

9.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)

10.Yeterlilik Belgesi (İstanbul Kantinciler odasından)

 

 

H) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4- Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 09 EYLÜL 2014 Salı Günü Saat:14.30’ a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

3-KAYMAKAMLIK BİNASINDA

 

                                               

 

      BAŞKAN                                            ÜYE                                              ÜYE

/09/2014


ERTUĞRUL BİLİCAN

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü


 

Hüseyin KATİPOĞLU                                                       Halil YILDIRIM

Küçükbakkalköy Mah. Işıklar C. No1 Kat2 34758 Ataşehir / İSTANBUL - 0216 5775186-87; 0216 5744994

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.