İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"KANTİN İHALESİ"

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayılı genelgesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. İlçemize bağlı okullarımızdaki Kantin İhale ilanı, tarih ve saatleri ile İhale yapılacak Okullarımızın isimleri ekte belirtilmiştir. Tüm kamu oyuna duyurulur.


                                  KANTİN İHALE İLANI  (DUYURU)

 

A)  Aşağıda yer Alan Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayılı genelgesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

  1. ATAŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

                                          

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Ataşehir T.C. Ziraat Bankası Küçükbakkalköy Şubesi 50744361-5016 nolu hesaba ihale doküman bedeli 100,00 (yüz) TL yatırarak, alacağı dekont ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuracaklardır.)

 

C) Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kantin ihalesi 08 ARALIK PAZARTESİ günü saat 13:00’ da Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

                                    İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ

 

08/12/2014 Pazartesi günü ihalesi yapılacak olan okulun

 

Okulun Adı                                                                                                                        İhale Saati

1.Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi                                                                                  13.00

                                                                                                               

 

 

D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                    

Okulun Adı                                           Yaklaşık Maliyet (9 aylık)          Geçici Teminat Miktarı(TL Ataşehir Kız Anadolu İ.H.L                 13.500 (Onuçbin beşyüz)TL           4.050.00 TL

 

 

E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis değeri (00.00) TL olarak tespit edilmiştir.

 

F) 08/12/2014Pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

Öğrenci Sayısı

OKUL ADRESİ

Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

          526

Barbaros Mah. Morsümbül sk. No.6 Ataşehir/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

G) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..

1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)

2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

3. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

4. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont             

5. Geçici teminatın Ataşehir Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu (veya dekont)

6. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)

7. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

8. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)

9.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)

10.Yeterlilik Belgesi (İstanbul Kantinciler odasından)

11. Vergi borcu olmadığına dair belge. (Tüzel kişiler için)

12. SGK Borcu olmadığına dair belge. (Tüzel kişiler için)

 

 

H) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4- Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 08 ARALIK 2014 Pazartesi Günü Saat:13.00’ a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

3-KAYMAKAMLIK BİNASINDA

 

                                               

 

      BAŞKAN                                            ÜYE                                              ÜYE

/11/2014

Ertuğrul BİLİCAN

Ataşehir İlçe Milli Eğitim

Müdürü

Hüseyin KATİPOĞLU                            Halil YILDIRIM

                                   KANTİN İHALE İLANI  (DUYURU)

 

A)  Aşağıda yer Alan Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayılı genelgesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

  1. CAHİT  ZARİFOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

                                          

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Ataşehir T.C. Ziraat Bankası Küçükbakkalköy Şubesi 50744361-5016 nolu hesaba ihale doküman bedeli 100,00 (yüz) TL yatırarak, alacağı dekont ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuracaklardır.)

 

C) Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi kantin ihalesi 08/12/ 2014 PAZARTESİ günü saat 09:00’ da Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

                                    İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ

 

08/12/2014 Pazartesi günü ihalesi yapılacak olan okulun

 

Okulun Adı                                                                                                                        İhale Saati

1.Cahit Zarifoğlu

Anadolu İmam Hatip Lisesi                                                                                                                   09:00       

  

 

D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                    

Okulun Adı                                          Yaklaşık Maliyet (9 aylık)           Geçici Teminat Miktarı(TL)

Cahit Zarifoğlu                           22.500,00 (Yirmikibin beşyüz)TL                6.750.00 TL

Anadolu İmam Hatip

Lisesi

 

E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis değeri (00.00) TL olarak tespit edilmiştir.

 

F) 08/12//2014 Pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

Öğrenci Sayısı

OKUL ADRESİ

Cahit ZarifoğluAnadolu İ.H.L

 

          580

Kayışdağı mah. Dudullu Cad. Baysal sk. No.4 Ataşehir /iatanbul

 

 

 

 

 

 

 

G) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..

1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)

2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

3. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

4. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont             

5. Geçici teminatın Ataşehir Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu (veya dekont)

6. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)

7. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

8. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)

9.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)

10.Yeterlilik Belgesi (İstanbul Kantinciler odasından)

 

 

H) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4- Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 08/ARALIK 2014 Pazartesi Günü Saat:09:.00’ a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

3-KAYMAKAMLIK BİNASINDA

 

                                               

 

      BAŞKAN                                            ÜYE                                              ÜYE

/11/2014

Ertuğrul BİLİCAN

Ataşehir İlçe Milli Eğitim

Müdürü


Hüseyin KATİPOĞLU                            Halil YILDIRIM

                                  KANTİN İHALE İLANI  (DUYURU)

 

A)  Aşağıda yer Alan Yenisahra İmam Hatip Ortaokulu Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri, 09/02/2012 tarih ve  28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03/03/2006 tarih ve 2006/18 Sayılı genelgesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

  1. YENİSAHRA İMAM HATİP ORTAOKULU

                                         

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Ataşehir T.C. Ziraat Bankası Küçükbakkalköy Şubesi 50744361-5016 nolu hesaba ihale doküman bedeli 100,00 (yüz) TL yatırarak, alacağı dekont ile Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuracaklardır.)

 

C) Yenisahra İmam Hatip Ortaokulu kantin ihalesi 08 ARALIK PAZARTESİ günü saat 10:30’ da Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

                                    İHALESİ YAPILACAK OKULUN İSMİ İHALE TARİHİ SAATİ

 

08/12/2014 Pazartesi günü ihalesi yapılacak olan okulun

 

Okulun Adı                                                                                                                         İhale Saati

1.YENİSAHRA    

İmam Hatip Ortaokulu                                                                                                                  10:30       

  

 

D) Yaklaşık Maliyet (Muhammen bedel) ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                   

Okulun Adı                                            Yaklaşık Maliyet (9 aylık)              Geçici Teminat Miktarı(TL)

Yenisahra İmam                                     3.600,00 (Üçbin Altiyüz)TL              1.080.00 TL

Hatip Ortaokulu

 

E) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, İstanbul Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca belirlenen Kantin Sabit Tesis değeri (00.00) TL olarak tespit edilmiştir.

 

F) 08/12/2014 Pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okulun adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

Öğrenci Sayısı

OKUL ADRESİ

Yenisahra İmam Hatip Ortaokulu

 

          107

Yenisahra Mah.İstiklal Cad. No.6 Ataşehir/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

G) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR..

1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)

2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

3. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlıktan alınacak)

4. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont       

5. Geçici teminatın Ataşehir Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu (veya dekont)

6. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)

7. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı.(Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)

8. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)

9.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)

10.Yeterlilik Belgesi (İstanbul Kantinciler odasından)

 

 

H) İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4- Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 08/12/ 2014 Pazartesi Günü Saat:10.30’ a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

3-KAYMAKAMLIK BİNASINDA

 

                                               

 

      BAŞKAN                                            ÜYE                                                ÜYE

/11/2014

Ertuğrul BİLİCAN

Ataşehir İlçe Milli Eğitim

Müdürü

Hüseyin KATİPOĞLU                               

Küçükbakkalköy Mah. Işıklar C. No1 Kat2 34758 Ataşehir / İSTANBUL - 0216 5775186-87; 0216 5744994

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.